2016թ.ֆինանսական հաշվետվություն եկամուտներ և ծախսեր

Posted by: | Posted on: Փետրվարի 12, 2017

bj 2017 3


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն «ՇԱՄԻՐԱՄԻ ՈՒՍՈՒԲ ԲԵԿԻ (ԹԵՄՈՒՐՅԱՆՑԻ)ԱՆՎԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-ի 2018թ. բյուջեի նախագծում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ

Posted by: | Posted on: Նոյեմբերի 14, 2017

ՇԱՄԻՐԱՄԻ-ՀԻՄՆԱԿԱՆ-ԴՊՐՈՑ (6)


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք « ՇԱՄԻՐԱՄԻ ՈՒՍՈՒԲ ԲԵԿԻ ԱՆՎԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-ի 2017թ. տարեսկզբին հաստատված բյուջե և 2017թ երրորդ եռամսյակի բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի վերաբերյալ

Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 6, 2017

hashvetv ՇԱՄԻՐԱՄԻՀԻՄՆ ԴՊՐՈՑ III ԵՌ


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք «ՇԱՄԻՐԱՄԻ ՈՒՍՈՒԲ ԲԵԿԻ (ԹԵՄՈՒՐՅԱՆՑԻ)ԱՆՎԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-ի 2018թ. բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի կանխատեսման վերաբերյալ

Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 6, 2017

ՇԱՄԻՐԱՄԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 2017թ. տարեսկզբին հաստատված բյուջե և 2017թ երկրորդ եռամսյակի բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի վերաբերյալ

Posted by: | Posted on: Հուլիսի 6, 2017

hashvetv ՇԱՄԻՐԱՄԻՀԻՄՆ ԴՊՐՈՑ IIԵՌ


ԳՆՈՒՄՆԵՐ 2017

Posted by: | Posted on: Ապրիլի 28, 2017

ԳՆՈՒՄ 2017թ.


ՏԵՂԵԿԱՆՔ ՛՛ՇԱՄԻՐԱՄԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ՛՛ՊՈԱԿԻ 2017թ. տարեսկզբին հաստատվածբյուջե և 2017թ. առաջին եռամսյակի եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ

Posted by: | Posted on: Ապրիլի 10, 2017

hashvetv 1 ՇԱՄԻՐԱՄԻՀԻՄՆ ԴՊՐՈՑ IԵՌ


Ֆինանսական հաշվետվություն 2017թ. I եռամսյակի եկամուտների և ծախսերի

Posted by: | Posted on: Ապրիլի 5, 2017

2017 I 24148Շամիրամ Նախահաշիվ


2017թ. նախահաշիվ

Posted by: | Posted on: Մարտի 14, 2017

naxahashiv 2017n naxahashiv 2017t naxahashiv2017 h հաստիքացուցակ


Հանրակրթական ուսուցման ծառայությունների սուբսիդիայի տրամադրման պայմանագիր

Posted by: | Posted on: Փետրվարի 27, 2017

հանրակրթական ուսուցման ծառ .պ


Հանրակրթական ուսուցման ծառայությունների սուբսիդիայի տրամադրման պայմանագիր

Posted by: | Posted on: Փետրվարի 27, 2017

հանրակրթական ուսուցման ծառ.