2016թ.ֆինանսական հաշվետվություն եկամուտներ և ծախսեր

Posted by: | Posted on: Փետրվարի 12, 2017

bj 2017 3


2017 թվականի երկրորդ կիսամյակի փոփոխված նախահաշիվ

Posted by: | Posted on: Հունվարի 17, 2018

naxahashiv 2pdf naxahashivpdf naxahashiv 3pdf


2017թվականի տարեկան հաշվետվություններ

Posted by: | Posted on: Հունվարի 17, 2018

hash 1pdf hash 3pdf hash 4pdf hash2 texekanq


Դպրոցի կառավարման խորհրդի հավանություն 2018-ի բյուջեի եկամուտների և ծախսերի կանխատեսման նախագծին

Posted by: | Posted on: Դեկտեմբերի 19, 2017

Hakobyan


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն «ՇԱՄԻՐԱՄԻ ՈՒՍՈՒԲ ԲԵԿԻ (ԹԵՄՈՒՐՅԱՆՑԻ)ԱՆՎԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-ի 2018թ. բյուջեի նախագծում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ

Posted by: | Posted on: Նոյեմբերի 14, 2017

ՇԱՄԻՐԱՄԻ-ՀԻՄՆԱԿԱՆ-ԴՊՐՈՑ (6)


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք « ՇԱՄԻՐԱՄԻ ՈՒՍՈՒԲ ԲԵԿԻ ԱՆՎԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-ի 2017թ. տարեսկզբին հաստատված բյուջե և 2017թ երրորդ եռամսյակի բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի վերաբերյալ

Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 6, 2017

hashvetv ՇԱՄԻՐԱՄԻՀԻՄՆ ԴՊՐՈՑ III ԵՌ


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք «ՇԱՄԻՐԱՄԻ ՈՒՍՈՒԲ ԲԵԿԻ (ԹԵՄՈՒՐՅԱՆՑԻ)ԱՆՎԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-ի 2018թ. բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի կանխատեսման վերաբերյալ

Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 6, 2017

ՇԱՄԻՐԱՄԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 2017թ. տարեսկզբին հաստատված բյուջե և 2017թ երկրորդ եռամսյակի բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի վերաբերյալ

Posted by: | Posted on: Հուլիսի 6, 2017

hashvetv ՇԱՄԻՐԱՄԻՀԻՄՆ ԴՊՐՈՑ IIԵՌ


ԳՆՈՒՄՆԵՐ 2017

Posted by: | Posted on: Ապրիլի 28, 2017

ԳՆՈՒՄ 2017թ.


ՏԵՂԵԿԱՆՔ ՛՛ՇԱՄԻՐԱՄԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ՛՛ՊՈԱԿԻ 2017թ. տարեսկզբին հաստատվածբյուջե և 2017թ. առաջին եռամսյակի եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ

Posted by: | Posted on: Ապրիլի 10, 2017

hashvetv 1 ՇԱՄԻՐԱՄԻՀԻՄՆ ԴՊՐՈՑ IԵՌ


Ֆինանսական հաշվետվություն 2017թ. I եռամսյակի եկամուտների և ծախսերի

Posted by: | Posted on: Ապրիլի 5, 2017

2017 I 24148Շամիրամ Նախահաշիվ